Lyrics

Lyrics / A / Ala Janosz / Malutkie

Ala Janosz lyrics - MalutkieLyrics:

Malutkie słowo
  A znaczenie wielkie ma
  Mówione szczerzej
  Niesie w sobie wielki żar
  Choć każdy słyszał je
  Nie wszyscy wierzą w jego sens
  Ty wiesz co w sobie ma,
  Więc komuś je daj
  
  To siła, która w nas coś otwiera
  Pozwala cieszyć się
  Ta siła, która w nas jest prawdziwa
  Miłością jest
  
  Nie pyta Cię
  Czy chcesz, czy nie
  Odpowiedź zna
  Ogarnie myśli Twe
  I pozostanie tam
  Była zanim
  Wszechświat trwał
  I nim pojęli ludzie, że
  Sama wybiera gdzie mieszkać chce
  
  


Ala Janosz lyrics - Malutkie


Nieruchomości - Torebki